Parts of the body, části lidského těla, jeden ze základních okruhů slovní zásoby, s kterým se začínající angličtináři setkají hned ve 3. třídě. Víte ale, jak se anglicky řekne lýtko, stehno nebo třeba palec na ruce? Právě tuto složitější slovní zásobu si deváťáci osvojili v rámci 4. lekce učebnice Project 4.

V úvodu hodiny žáci pracovali na interaktivní tabuli. Nejprve měli za úkol poskládat slovíčka z přeházených písmen. Do slovníčku si zapsali slova jako stomach, elbow, wrist a další. Následoval popis lidského těla na obrázku a doplňování chybějících slovíček ve větách.

Potom se všichni společně vrhli na další aktivitu. Děti se rozdělily do tří skupin. Každé družstvo mělo za úkol v časovém limitu popsat co nejvíce částí jejich těla. K tomu používali barevné lepící papírky. Jeden psal, druhý lepil, třetí stál modelem a všichni společně vymýšleli slovíčka. Nakonec zvítězilo družstvo, kterému se podařilo určit neuvěřitelných osmnáct částí!

Tyto aktivity si žáci opravdu užili a pořádně se u nich nasmáli. Ve 4. lekci ovšem na deváťáky rovněž čeká méně oblíbená gramatika. Naučí se používat slovesa can a must v budoucnosti, spojovat dvě myšlenky pomocí but a however, vyjádřit radu prostřednictvím should a shouldn´t. V lekci o zdravém životním stylu je čeká ještě mnoho poslechů, rozhovorů, doplňovacích cvičení a zajímavých činností. K výuce jsme využili vybavení, které máme z projektu „Další etapa modernizace vybavení ZŠ Město Albrechtice“ regionální číslo CZ.1.10/2.1.00/30.01597.

 Foto a text Nela Akritidis Čtvrtníčková

Back To Top