V každé škole se stále něco děje. Soutěží se, hrají se hry, zlobí se, rozčiluje i směje se. Dělá se pořádek i nepořádek. A hlavně se učí a vzdělává. Úroveň výuky je závislá na jedné straně na kvalifikaci učitelů a jejich zapálení pro věc, na druhé straně mají na úroveň výuky vliv i provozní podmínky školy a její vybavenost pomůckami.

Využití audiovizuální techniky a počítačové prezentace na úvod.

Nesmíme však také zapomenout na to hlavní, což je motivace žáků k učení. Když je vše v souladu, není co řešit.Kluci a holky ze šesté A dnes měli fyziku. Všichni se společně s paní učitelkou Věrou Mertovou zabývali měřením. Připomněli si, proč se v životě stále něco měří a jaké pomůcky k tomu potřebují.

Následuje praxe. Ve skupinách měříme, zapisujeme a vyhodnocujeme.

Dověděli se, že při měření může také docházet k nepřesnostem – odchylkám. Po zvládnutí teoretické části si každá skupina vylosovala určitý praktický úkol a vybrala si odpovídající nástroj k měření. Trojúhelník, pásmo, skládací nebo krejčovský metr, posuvné měřítko.

Prezentujeme a společně hodnotíme.

A už se měřilo, převádělo, dohadovalo se a zapisovalo. Na závěr následovalo vzájemné hodnocení úspěšnosti plnění zadání. Správné výsledky byly vyvěšeny na nástěnku. Zdálo se, že se v dnešní hodině vůbec nikdo nenudil…

Foto a text Karel Knapp

Back To Top