Celá škola se zapojila do akce ZSMA Mount Everest 2024. Každý po svém. Ve výuce se žáci seznamují se zajímavostmi ohledně nejvyšší hory Země nad hladinou moře. Téma se prolíná napříč předměty. Nejmladší děti namalovaly vegetační stupně, které budou lemovat cestu na vrchol.

Čtvrťáci a páťáci si přečetli zajímavé texty o Everestu, v různých aplikacích vytvořili koláže a slovní mraky, nakreslili a srovnali výšku rozhleden v České republice, zjistili, jakou funkci plní Šerpa. Děti z družiny trénují písničku od Waldemara Matušky Himaláj a upekly moučník s názvem Himalájské řezy. Šesťáci se zaměřili na zajímavosti o zvířatech, která žijí v Himalájích.

V hodinách matematiky sedmáci a osmáci porovnali  pomocí měřítka výšku hor. Deváťáci zjišťovali  v hodinách angličtiny informace o Edmundu Hillarym, prvním člověku, který zdolal Mount Everest, následně v hodině výtvarné výchovy připravili plakát s fotografiemi, do kterého zjištěná fakta sepsali.

Badatelé navštěvující kroužek vědy a techniky vytvořili kolem 20 plakátů ohledně působení chladu, tlaku vzduchu, UV paprsků či nedostatečného přísunu kyslíku na jejich organismus. V učebně  fyziky se připravuje projekce nebeské oblohy plné hvězd, planet, komet a souhvězdí, které mohou pozorovat horolezci ze skutečného vrcholu hory.

A to není zdaleka všechno! Pokud jste zvědaví, co všechno žáci vytvořili, dojděte se ve středu 29. května podívat a zasportovat si.

Foto paní učitelky, text Regína Hajná

Back To Top