Deváťák Pavel Salajka vyrazí 2. dubna 2008 na výlet do Prahy. Patří mezi vítěze fotografické soutěže aktuálního ročníku Lumix FotoAkademie pro žáky základních škol. Díky tomuto úspěchu si prohlédne Brožíkovu síň ve Staroměstské radnici.

Světlo a stín ...

Společně s dalšími oceněnými se setká s náměstkyní ministra MŠMT paní Ing. Evou Bartoňovou, fotografkou Sárou Saudkovou a ostatními čestnými hosty i zástupci sponzorů. 2. místo získal v kategorii „Kontrasty“ za snímek „Světlo a stín“.

Lukáš o přestávce ...

Navázal tak na loňský úspěch rovněž deváťáka Jakuba Mielce z celostátní fotografické soutěže „Král fotografie“, který získal 6. místo a 6. místo celkově získala i naše škola mezi 107 přihlášenými školami.

Koryto ...

Zdá se, že trocha fotografické teorie z hodin informatiky a mediální výchovy zprostředkovaná učitelem, schopnost dívat se kolem sebe a využití nabídnuté příležitosti zúčastnit se soutěže ze strany žáků může přinést úspěch a radost všem.

Text Karel Knapp,foto Pavel Salajka

Back To Top