Vybrat si kartičku s rovnicemi, vypočítat je, zapsat si výsledky do připravené tabulky, vzít si novou kartičku a pokračovat v počítání. Tak vypadala úterní hodina matematiky v osmé třídě. Žáci měli možnost výběru rovnic ze tří stupňů obtížnosti.

Nejjednodušší zadání byla na zelených kartičkách, středně obtížná na oranžových a nejsložitější příklady čekaly na růžových lístcích. Většina žáků začala jednoduchými rovnicemi a postupně se propočítávala k těm složitějším. Na konci hodiny byli všichni se svou prací spokojeni.

Foto Pavlína Kostelníková – 8. B, text Pavlína Kostelniková

Back To Top