Projekt „Nové přístupy k využití ICT ve výuce přírodovědných předmětů na základní škole“ dorazil do ZŠ v Městě Albrechticích. V úterý 20. 9. 2011 ožilo komunitní centrum naší školy neobvyklým ruchem. Sjeli se k nám učitelé z jiných škol Moravskoslezského kraje, aby získali nové poznatky z oboru přírodních věd. Workshop byl zaměřen na environmentální výchovu a ověřoval využívání programu eProLab v běžné školní praxi.

Po úvodním slově paní učitelky Moniky Halškové, koordinátorky projektu z OU Ostrava, představil naši školu pan ředitel Karel Knapp. Nová přestavba půdních prostor se všem velmi líbila. Hosté se zájmem sledovali webové stránky školy, novou internetovou žákovskou knížku El-ku a nemalému zájmu se těšila i výuka ZAVu. Učitelé obdivovali, jakých významných výsledků dosáhli naši žáci v psaní všemi deseti na klávesnici PC. Po malém občerstvení se účastníci schůzky seznámili s projektem minulých devátých tříd, který se týkal problematiky detergentů.

Paní učitelka Věra Mertová předvedla učitelům výsledky jejich práce. Ve čtyřech blocích mohli účastníci sledovat detergenty ve školní kuchyni, pracích prášcích, mýdlech a kosmetice. Práce obsahovaly také grafy, v nichž žáci měřili pH metrem aciditu roztoků jednotlivých detergentů. V odborné učebně F-CH se zatím připravovala děvčata z 9. B, aby mohla seznámit hosty s charakteristikou a rozdělením průmyslových hnojiv. Ve své prezentaci se také zabývala ekologickým pohledem na problematiku průmyslových hnojiv a měřením pH roztoků jednotlivých hnojiv.

Dále následovala praktická ukázka práce s čidlem pH Vernier. Natálka Caknakisová velmi přesvědčivě řídila práci svých spolužaček Michaely Křištofové a Lenky Šlorové, které naměřily aciditu různě koncentrovaných roztoků hnojiv. Za počítačové zpracování zodpovídali hoši Karel Vrabka a Tomáš Salvet. Karel zhodnotil dosažené výsledky měření a zjistil, že zvýšení koncentrace roztoků hnojiv neovlivní pH zkoumaných látek. Potlesk přítomných hostů potěšil nejen paní učitelku Věru Mertovou, která vše s žáky připravila, ale i samotné žáky.

Foto Karel Knapp, text Věra Mertová

Back To Top