10 – letí žáci si mohou již bez doprovodu vyjet na kole po veřejných komunikacích. Aby jejich cesta skončila vždy šťastně, k tomu přispívá i kurz dopravní výchovy, který naši čtvrťáci absolvují právě v tomto období.

Paní Lenka nám vysvětluje bezpečnostní pravidla…

Teoretické znalosti získávají především v hodinách přírodovědy, praktické dovednosti si pak ověřují na Dětském dopravním hřišti v Krnově.

Plná čárá, nemůžu předjíždět…

Předepsané vybavení kola, nutnost cyklistické přilby, znalost dopravních značek a podle nich se umět orientovat při jízdě na silnici, kruhovém objezdu i průjezdu křižovatek – to vše opětně dětem objasnila a pak na jejich jízdu dohlížela vstřícná správkyně hřiště paní Lenka.

Jízda na kole je brnkačka…

K rozšíření a upevnění vědomostí přispěje v nejbližších dnech i beseda s příslušníky Oddělení Policie ČR Města Albrechtic.

Že by zabloudily?

Ve 3. červnové dekádě se čtvrťáci na krnovské dopravní hřiště vrátí, aby zde vykonali zkoušky z teorie i praxe a získali osvědčení Mladý cyklista.

Foto a text Taťána Hazuchová

Back To Top