Už od prvního ročníku spolupracuje naše třída s panem učitelem Jaroslavem Hrubým. Do jeho výtvarné dílny někdy chodíme na keramiku, díky němu jsme si mohli prohlédnout celý Linhartovský zámek, v loňském roce nám umožnil nazdobit si krásné vánoční baňky.

Hele, podívej se, co umíme…

Za to, že se o nás tak stará, jsme se mu chtěli nějak odměnit. Vyrobili jsme tedy papírové ozdoby, které by měly zkrášlit vánoční strom na tradičním vánočním jarmarku na zámku v Linhartovech. Doufáme, že se budou líbit a přispějí ke kouzelné vánoční náladě. Přijďte se podívat a posoudíte sami.

Foto a text Dagmar Vopelková

Back To Top