Seznam dětí přijatých do prvních tříd k zahájení povinné školní docházky od školního roku 2020/2021.

Číslo přijat/nepřijat  Číslo přijat/nepřijat
2021001 přijat/a 2021021 přijat/a
2021002 přijat/a 2021022 přijat/a
2021003 přijat/a 2021023 přijat/a
2021004 podána žádost o odklad 2021024 přijat/a
2021005 přijat/a 2021025 přijat/a
2021006 přijat/a 2021026 přijat/a
2021007 přijat/a 2021027 podána žádost o odklad
2021008 přijat/a 2021028 přijat/a
2021009 přijat/a 2021029 přijat/a
2021010 přijat/a 2021030 přijat/a
2021011 přijat/a 2021031 přijat/a
2021012 přijat/a 2021032 přijat/a
2021013 přijat/a 2021033 přijat/a
2021014 přijat/a 2021034 přijat/a
2021015 přijat/a 2021035 přijat/a
2021016 přijat/a 2021036 přijat/a
2021017 přijat/a 2021037 přijat/a
2021018 přijat/a 2021038 podána žádost o odklad
2021019 přijat/a 2021039 podána žádost o odklad
2021020 přijat/a 2021040 přijat/a
2021041 přijat/a

Celkem se k zápisu dostavilo 41 dětí. O roční odklad požádali zákonní zástupci 4 dětí. Do dvou prvních tříd nastoupí 37 budoucích prvňáčků.

Pokud ještě zvažujete přihlásit dítě k docházce do naší školy dodatečně, nezávazně nás můžete kdykoliv navštívit osobně. Umožníme vám prohlídku celé školy, seznámíme vás s obsahem vzdělávání a poskytovanými službami.

Poznámka:

Školský zákon – § 183: Rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí ke vzdělávání, se oznamují zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče. Seznam se zveřejňuje na veřejně přístupném místě ve škole a v případě základní, střední a vyšší odborné školy též způsobem umožňujícím dálkový přístup, a to alespoň na dobu 15 dnů, obsahuje datum zveřejnění. Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená.

V Městě Albrechticích 28. dubna 2020

Back To Top