skip to Main Content

Patříte-li k pravidelným návštěvníkům našich webových stránek, mohli jste se v průběhu nedávno uplynulého školního roku jejich prostřednictvím začíst do téměř 170 článků, prohlédnout si několik stovek fotografií, podívat se na řadu videí vypovídajících o aktivitách školy. Souhrnný přehled o tom samém období rozšířený o řadu doplňujících informací můžete získat nahlédnutím do výroční zprávy školy, jejíž obsah byl schválen na jednání školské rady dne 19. října 2011 a je ve formátu PDF dostupný zde.

Back To Top