V úterý žáci pátých tříd besedovali o Bedřichu Smetanovi. Atmosféru Smetanova rodného města Litomyšle dokreslila radniční věž, o svém životě jim vyprávěl prostřednictvím písniček malý Bedříšek.

Malý Bedřišek…

Žáci se dověděli, kde se Bedřich Smetana narodil, jak se mu dařilo či nedařilo ve škole, proč v dospělosti odešel na dva roky do Göteborgu, jaká nemoc ho ve stáří postihla.

Povídání je zajímavé…

Také hádali název lidové písně, která se ukrývá v symfonické básni Vltava, zpívali, muzicírovali, tancovali.

Trocha zpěvu…

Beseda se dětem líbila natolik, že si zpět ve své třídě vyžádali, aby jim paní učitelka znovu pustila celou Vltavu tak, jak ji zahráli hudebníci v Galerii Vaňkovka v Brně.

Foto Regína Hajná, text Simona Martínková

Back To Top