Naše školní knihovna se může pochlubit velkým množstvím nových titulů literatury pro děti a mládež. Knihy byly pořízeny díky projektu“Cesta ke vzdělávání“ regist. číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0002972. V jeho rámci se také každé pondělí schází jedenáct žáků šestého ročníku ve čtenářském klubu. Ten je realizován formou dílen.

V úvodu každé lekce učitel stanoví téma. Prostřednictvím diskuze, brainstormingu a myšlenkových map si žáci vyjasní základní pojmy. Následuje ukázka z knihy vyučujícího. Největší časový prostor je věnován samotné četbě.

Děti čtou knihy dle vlastního vkusu, výběru, na doporučení kamarádů. Mohou využít nabídky knihovních titulů, jindy si zase přines knihu z domova. V poslední části čtenářské dílny žáci pracují ve skupinkách, vzájemně sdílejí své poznatky z četby.

Úvodní čtenářská sezení mapovala čtenářské návyky žáků. Děti se měly samy zařadit do skupin čtenářů, občasných čtenářů a nečtenářů. Každý si vypracoval vlastní čtenářský portrét a nechyběla ani hra bingo, která zjišťovala, jakou funkci má literatura v rodinném životě žáka.

V dalších lekcích se šesťáci seznámili s kompozicí textu, literárními žánry a svými oblíbenými spisovateli. Jedním z úkolů bylo například napsat dopis autorovi knihy. Porovnávali své vlastnosti s osobností hlavního hrdiny.

V následujících lekcích čeká na žáky ještě množství zajímavých činností a úkolů. Budou se snažit zachytit hlavní myšlenku textu, vyjádřit vlastní pocity a dojmy z četby. Zaměří se na vypravěče, postavu, prostor i čas díla. To vše proto, aby rozvíjeli svou čtenářskou gramotnost a pojali knihu jako každodenní součást svého života.

Foto a text Nela Akritidis Čtvrtníčková

Back To Top