skip to Main Content

Jednu zářijovou středu jsem se s mými spolužáky ze 4. B vypravil na výlet na Krtečkovu studánku. Cesta tam nám rychle ubíhala a asi po půl hodině jsme dorazili k posezení u kapličky, kde jsme posvačili. Po dobré svačině jsme měli dost energie na plnění úkolů.

Např. jsme měli zjistit jména jelena, bludičky a trpaslíků, umlčet babu házením šišek do otevřené pusy, vypátrat odkud pocházel loupeživý rytíř. Na konci stezky jsme si zazvonili na zvoneček a vyluštili zprávu napsanou Morseovou abecedou. V poledne jsme vyrazili nazpět do školy. Všichni se těšili na zasloužený oběd a také na to, až doma budou vyprávět své zážitky.

Foto Jana Vyležíková, text Andreas Divitaris

Back To Top