V prvních třídách mělo dojít k předávání slabikářů, ale ty se záhadně ztratily. Děti začaly pátrat a vydaly se po stopách, kde plnily úkoly, které je zavedly až do podkroví školy. Tam objevily čaroděje. Chystal se ze slabikářů uvařit písmenkový guláš, aby byl chytřejší.

Děti ho prosily, aby jim slabikáře dal. Po velkém přemlouvání souhlasil, ale nedostaly nic zadarmo. Čtením písmenek, slabik i slov, které znají z Živé abecedy, ho přesvědčily, že si je zaslouží. Všechny děti úkoly splnily a vyzrály tak nad hloupým čarodějem, který se zlobil, protože mu žádný slabikář nezůstal.

                                                                               Foto a text Eva Sudová, Hana Škrochová, Ludmila Grčková

Back To Top