Žáci šestých tříd se v rámci projektového vyučování vydali za poznáním staré Mezopotámie.

Vyprávíme si o Mezopotámii…

S p. učitelkou Kurečkovou toto téma otevřeli v hodině dějepisu, dále pokračovali v angličtině metodou CLIL.

Kachle se nám povedly…

Ve výtvarné výchově v dílně pana Hrubého zúročili své znalosti při výrobě kachlí s motivy, které zdobí proslulou Ištařinu bránu.

Z videa čerpáme informace…

Prostřednictvím metody CLIL se již vyučuje v mnoha evropských zemích a také naši učitelé tuto inovativní vyučovací metodu začínají uplatňovat ve výuce na českých základních a středních školách. Zkratka CLIL znamená Content and Language Integrated Learning at School in Europe (Integrovaná výuka cizího jazyka a odborného předmětu na školách v Evropě), jinak řečeno propojení cizího jazyka a jiného vyučovacího předmětu.

Různé motivy…

Cílem takové vyučovací hodiny není výuka cizího jazyka, ale v našem případě výuka dějepisu anglicky. Pokud je učivo pro žáky příliš obtížné, základy a klíčové pojmy se vysvětlí nejprve v mateřském jazyce a potom se pokračuje dalšími aktivitami již v angličtině. Že je to pro žáky velmi náročné? To jistě ano, ale naši šesťáci práci zvládli na výbornou a na svých reálných výpravách za památkami starověkého světa bude pro ně komunikace v angličtině o poznání snažší.

Vyluštíte nápis…

Vyluštili jsme si nápis psaný klínovým písmem. Už to máte? Co to znamená? „Make your own Mesopotamian tile“. Pokud si chcete udělat svůj vlastní nápis, navštivte stránky Penn Museum (University of Pennsylvania Museum) – hledejte odkaz Write like a Babylonian.

Foto Milan Pokorný, text Simona Martínková

Back To Top