Téměř na konci přestávky, 20. října, se v naší třídě znenadání objevila paní učitelka Gavendová a oznámila nám radostnou novinku. Žáci, kteří mají dobré výsledky nebo zájem o anglický jazyk, se mohou přesunout do učebny hudební výchovy. „Proč?“ To nám prozradila vzápětí. Čekala tam na nás paní Polanská, která navštívila naši školu již podruhé. Už delší dobu žije se svým manželem a malou dcerkou v Chicagu a hovoří plynně anglicky.

Po příchodu do učebny jsme se rozdělili do několika malých skupin. O Chicagu a dalších místech ve Spojených státech nám vyprávěla formou odpovědí na otázky, které jsme si ve skupinkách zvolili. Hovořila o využití volného času, zmínila oblíbené sporty, jídlo a také cestování v Americe. I když jsme ji na začátku moc nerozuměli, brzy jsme si na její přízvuk zvykli a velmi nám pomohl i dodatečný překlad paní učitelky Gavendové. Beseda nás zaujala a líbila se všem zúčastněným.

 Foto A. Synková, text A. Synková a P. Kostelníková 9. B

  
                                                                   

Back To Top