Vyjmenovaná slova patří mezi nejtěžší učivo třetí třídy. Je lehké se je naučit vyjmenovat, ale umět je správně používat, což je horší, se snažíme v každé hodině jazyka českého. Protože jen odříkávání a odůvodňování je tak trochu nuda, hodiny si zpestřujeme.

Hodiny si zpestřujeme …

Ke každé řadě umíme písničku od Dády Patrasové, kterou si s chutí zpíváme na interaktivní tabuli. Vyrábíme si kartičky s vyjmenovanými slovy, ty pak třídíme a hrajeme různé hry na slova příbuzná. Vyhledáváme z nich slovní druhy, skládáme je podle abecedy. Skloňujeme je, časujeme, hrajeme hru „Kufr“.

Hrajeme pantomimu, popisujeme …

Pantomimou nebo popisem hádáme dané slovo. Vymýšlíme pohádku nebo básničku, v níž bude nejvíce vyjmenovaných slov. Učíme se slovo popsat, vyhledat k němu synonyma. V matematice z nich vymýšlíme slovní úlohy, počítáme řetězce ve tvaru hada, získáváme za vypočítané příklady obrázky slepýše, netopýra …

Vyhledáváme důležité informace …

V hodinách prvouky pak hledáme důležité informace o zvířatech, která objevíme ve vyjmenovaných slovech. Zatím jsme prozkoumali kobylu, myš, hlemýždě, netopýra, slepýše. Z nich pak vytváříme referáty pro kamarády. Už si umíme zajímavosti vyhledat na notebooku a daří se nám vytvořit si kratičký zápis.

Ušili jsme si …

V pracovní výchově jsme si dokonce ušili maňáska myšku, pytlíček na mýdlo, z papíru jsme si vyrobili netopýra a hlemýždě. Do konce roku nás čekají ještě vyjmenovaná slova po v a s a zvířata výr, vydra, sýček, sýkora, sysel. Už se na ně těšíme!

Foto a text Regína Hajná

Back To Top