V letošním roce se naše škola zaměřila na sběr dvou druhů odpadu určených k recyklaci. Vybité baterie do koše nepatří. Naši žáci to vědí, a proto je v rámci školního programu pod názvem Recyklohraní sbírali a shromažďovali.

Vyhráli jsme dort…

Celkem jsme vrátili ke zpětnému využití neuvěřitelných 8897 kusů. Největší podíl na tomto vysokém čísle měla třída 5. A paní učitelky Vopelkové, která odevzdala celkem 3282 kusů baterií a tím získala první místo. Třída 4. B paní učitelky Grčkové sesbírala 2451 kusů a umístila se na druhém místě. Třetí místo patří třídě 2. B paní učitelky Dudkové za 961 kusů baterií.

Sladká odměna pro druháky…

Také jsme recyklovali s Plastožroutem, což je maskot pro zpětné zpracování plastů. Má rád víčka z PET láhví a my jsme ho nakrmili celkem 335 kilogramy. Absolutně nejlepšími sběrači víček z naší školy se stala třída 2. B s 87 kilogramy víček. Druhé místo získala třída 4. B, která vrátila k recyklaci 47 kilogramů. O třetí místo se podělily třídy 4. A paní učitelky Závodné a 5. B paní učitelky Kynické se 45 kilogramy víček.

Ekorada gratuluje…

Všechny jmenované třídy byly po zásluze odměněny. Vítězové si pochutnali na skvělém dortu a ostatní na drobných sladkostech. Kromě již zmíněné odměny obdrželi žáci jako bonus společenské hry pro zpestření přestávek či konce školního roku.

Předáváme stolní hry…

Poděkování samozřejmě patří všem, kdo se do sběrných dnů zapojili a tím udělali něco prospěšného pro naši planetu. Také děkuji všem žákům, kteří při sběrech pomáhali.

Foto Miroslava Tupá, Regína Hajná, text Miroslava Tupá

Back To Top