Pro příznivce našeho tvoření mám radostnou zprávu. Všichni, kteří se zapojili do soutěže o nejnápaditější Halloweenskou dýni si zaslouží odměnu a poděkování. Jejich výtvory byly ozdobou dolní chodby na staré budově a dekorací na srazu všech strašidel.

Soutěžní výtvory…

O tom, že soutěžící mají šikovné ruce a fantazii, svědčí zájem ostatních spolužáků i rodičů, kteří se kochali jejich nádherou nejen ve škole, ale i při Halloweenském srazu, kde rozzářené svíčkami podtrhly kouzlo strašidelné noci. Vybrat nejlepší bylo velice těžké, a proto jsem se rozhodla vyhlásit za vítěze všechny.

Ve třídě 5. B

Odměnu si zaslouží Jiří Vyslucha, Julinka Gajdošová, Eliška Bušosová z 1. A, Natálka Šmídová z 2. A, Kamilka Chmelařová z 3. A, Alenka Chmelařová, Dan Bušos z 5. A a týmy dětí z 2. B, 4. A, 5. B. Všem šikulům přeji hodně elánu do dalšího soutěžení.

Foto Regína Hajná a Karel Knapp, text Regína Hajná

Back To Top