Možná nevíte, že na Dubím vrchu blízko Města Albrechtic žije skřítek Hanýsek. Po jeho stopách se vydali žáci I. stupně. Cestu měli vyznačenou barevnými fáborky. A protože je to skřítek velmi hravý, do obálek připravil spoustu zajímavých úkolů. Mladší děti to měly trošku snadnější.

Zahnat strašidlo palbou ze šišek, nasbírat léčivé bylinky na kouzelný čaj, postavit z přírodnin domeček pro Hanýska bylo pro děti hračkou. Starším žákům připravil skřítek náročnější trasu s obtížnějšími úkoly.

Najít a přinést vodu z lesní studánky, určit větvičky keřů a stromů, nasbírat léčivé bylinky, zahrát si na archeology a z nápisů ve staré, zanedbané hrobce určit majitele, orientovat se v krajině a vyfotit historické budovy Města Albrechtic. Ale i tyto úkoly splnili všichni velice dobře a na konci dlouhé cesty byli odměněni sladkým moučníkem a pěkně vypečeným párkem.

Největším překvapením byly pěkné proutěné průlezky, veselé hry na postřeh, zapeklité určování ptačích vajíček a hlavně zajímavé dílny. Zde si děti mohly vyzkoušet vlastní šikovnost a odnést si Savem batikované tričko nebo pěknou sádrovou kachli.

Toto všechno pro děti nachystat dalo jistě spoustu práce. Za příjemně prožité dopoledne děkujeme Základní organizaci Svazu ochránců přírody pod vedením paní A. Křištofové, panu Šiškovi, paní J. Mrožčákové, dědečkům panu Šiškovi a panu Křištofovi a našim bývalým žákům. Poděkování si zaslouží i SRPDŠ při ZŠ za finanční příspěvek na nákup části občerstvení.

Foto-video Karel Knapp, text Zdenka Závodná

Back To Top