skip to Main Content

Když kluky a holky z 3. B pozvali druháčci na představení zimní pohádky, kde malé děti nakrmily hladová lesní zvířátka, slíbili si, že se určitě také vypraví do lesa, aby i oni trochu pomohli. A nezůstalo jen u slibu. Třeťáci si už dopředu v hodině pracovní výchovy připravili závěsné řetězy plné dobrot pro ptáky, které pak rozvěsili na strom blízko krmelce.

Ostatní zvěři naplnili krmelec senem, mrkvemi, jablky a sušeným pečivem. Během procházky pátrali po stopách a určovali, komu asi patří. Pozoruhodná jim připadala krmná sůl, kterou zvěř legračně vyhladila svými jazýčky. Potom, co děti všechno zvěři pečlivě nachystaly, opustily místo co nejrychleji, aby lesní obyvatele nerušily při hostině. S dobrým pocitem se vrátily do školy na zasloužený oběd.

Foto a text Vladimíra Dudková

Back To Top