skip to Main Content

V minulém týdnu jsme využili pěkného letního počasí a vydali jsme se na turistickou vycházku na Dubí vrch. Cestou jsme se řídili pravidly bezpečnosti při chůzi po komunikaci a hlavně přecházení frekventované hlavní silnice do Krnova. Navštívili jsme nakrátko bydliště Vojty, který nám ukázal svou agamu. Jmenuje se Mazlíček a Vojta ji už má dva roky.

Všichni jsme ji obdivovali a dozvěděli se hodně zajímavostí o jejím chovu. Zámecký park byl příjemným stínem a první zastávkou na cestě. Při výstupu na Dubí vrch jsme se rozběhli po okolí a s nadšením začali sbírat houby. Poznávali jsme různé druhy, např. babky, praváky, bedle, ale i růžovky. Po chvilce jich byl plný stůl.

Zahráli jsme si různé hry a vraceli jsme se kolem hrobky bývalých obyvatelů Albrechtic zpět do školy. Na dálku jsme se seznámili s Kamenným vrškem zvaným Střelnice. Chůzí přes strniště jsme se vraceli kolem koupaliště zpět. Ještě jsme měli dost času a tak krátká zastávka v parku a chvilka odpočinku završila naše putování po dalším kousku naší okolní krajiny.

Foto a text Dagmar Vopelková

Back To Top