Není třeba se lekat, všichni přežili. Žáci devátých tříd, kteří celý rok navštěvovali přírodovědný seminář zaměřený na chemii, si připravili zajímavé pokusy. Své experimenty předvedli mladším žákům ze třetích tříd. Malé vědecké setkání mělo u přihlížejících značný ohlas. Bylo se na co koukat. Třeťáky zaujali pokusy s vodní vývěvou, kde sledovali přelévání obarvené kapaliny z kádinky do kádinky a zvětšování balónku. Zjistili, že chemie je krásná barevná věda.

Ve zkumavkách se za chvíli objevily roztodivné barvy, až přecházel zrak. Také sledovali modrou baňku, která po protřepání měnila barvu. Pak přišly na řadu pokusy mnohem nebezpečnější. Žáci shlédli laboratorní přípravu kyslíku, bouřlivou reakci sodíku s vodou, malou sopku a také peklo ve zkumavce. Vrcholem setkání byla ukázka hoření propan-butanu, při kterém vznikla ohnivá koule. Mladí experimentátoři se snažili, seč mohli a malé obecenstvo jim za to bouřlivě tleskalo.

Foto Karel Knapp, text Věra Mertová

Back To Top