(Část I.) Před 2. světovou válkou navštěvují české děti dvoutřídní školu (dříve čalounictví, dnes bytový dům vedle kostela). Současná škola – její stará budova byla postavena v letech 1927-1929 za 2 500 000 Kč prvorepublikových, půl milionu dala obec a ostatní stát. V přízemí byla škola obecná a v patře měšťanská pro německé žactvo. V r. 1944 obsadili školu vojáci a byl v ní zřízen vojenský lazaret. Na konci války je škola poškozena vyhozením mostu u kostela.

Již v srpnu 1945 je škola dána do pořádku a vrací se ze soukromých domů i schované učební pomůcky a některé vybavení. Školní rok 1945-46: zahájilo 86 žáků a pedagogové: ředitel Karel Schmidtmayer, Markéta Hrabcová, František Mísař, Jan Vltavský a p. Indrová. Během roku se stav žáků zvýšil na 138, bylo ustanoveno Sdružení rodičů a přátel školy, zřízeno školní stravování.

V roce 1947-48: již 177 dětí z 27 obcí. V roce 1950-51: 219 žáků, 7 tříd, vzniká Školní družina (vychovatelky Pavlová a Fialová), založena Pionýrská organizace. O pět let později má škola už 438 žáků v 15 třídách z toho 1 řecká. Školní třídy fungují  v Opavici, Linhartovech, Piskořově, Burkvízu, Hynčicích a České (dříve Nové) Vsi. 2 školní roky ředitelkou Ludmila Schmidtmayerová. V r. 1959-60: opět ředitel Karel Schmidtmayer, zástupce p. Zbyněk Píca. V r. 1963-64: 451 žák.

Od roku 1965-66: ředitelem školy Zbyněk Píca, zástupcem p. Vltavský. V roce 1967-68: zřízeny specializované učebny a v suterénu školy tělocvična (dnešní jídelna). V r. 1969-70: zástupcem ředitele p. Hanáček. Od r. 1970-71: normalizační ředitel Rudolf Halfar, 392 žáků – 16 tříd a 3 oddělení ŠD. O rok později zástupcem ředitele Bohumil Vopelka, zřízeny učitelské kabinety. V r. 1975-76: generální opravy školy, vybudována audiovizuální učebna.

Od r. 1980-81: ředitelkou školy Růžena Zaoralová, 400 žáků, 14 tříd, 19 učitelů a 6 vychovatelek. V r. 1983-84: Školní družina přestěhována na ul. Slezskou. V r. 1985-86: rekordní stav – 513 dětí. 5. 11. 1987 zprovozněna nová budova školy.
Od r. 1989-1990: ředitel Karel Knapp (dosud), vybudovány učebny v přestávkových prostorách, dále učebna výpočetní  techniky  a na školním pozemku učebna pěstitelských prací. Od r. 1992-93: zástupcem ředitele Milan Pokorný (dosud).
V r. 1995-96: kotelna školy plynofikována. 20. 11.1996 – otevřen tělovýchovný areál školy, který byl postaven na místě původního školního hřiště. 20. 7. 1997 – škola připojena na internet …no a jsme takřka v současnosti. 

Někteří učitelé prožili na albrechtické základce celý či téměř celý produktivní věk. Například manželé Matouškovi, p. Marie Segečová, p. Josefa Dvořáková, p. Anna Kotrlová , p. Milada Hrubá, p. Ludmila Hrubá, manželé Schmidtmayerovi, p. Růžena Zaoralová, p. Anna Tuhá, p. Eva Chovanioková, p. Naděžda Kublová a další …
                                                            

Text a foto: Františka Tkadlečková, Taťána Hazuchová
                                                                       

Back To Top