Ve starých školních kronikách se můžeme dočíst i zajímavosti o zdravotním stavu žactva. Například po 2. světové válce byl v populaci hodně rozšířen svrab. Albrechtické děti byly ve školním roce 1947-48 očkovány proti tuberkulóze, ato MUDr. Hugem Adlerem, primářem Léčebny TBC Žáry a pozdějším ministrem zdravotnictví státu Izrael. O prázdninách téhož roku se škola proměnila na ozdravovnu pro děti z Ostravy. Řada žáků trpěla zduřením štítné žlázy. Ve školním roce 1949-50 se objevilo několik případů dětské obrny.

V roce 1953-54 propukl tyfus a žáci byli očkování proti tyfu, TBC i neštovicím. I v letech 1954-55 se Albrechtice potýkají s nedostatkem nezávadné pitné vody. Často se objevuje úplavice. V roce 1955-56 proběhlo očkování proti chřipce. Od školního roku 1956-57 zavedeny 2x ročně prohlídky zubů všech žáků školy. V říjnu téhož roku vypukla chřipková epidemie a školy v kraji byly na 10 dnů uzavřeny. Na zlepšení stavu vody byl ve škole namontován chlorátor. Ve školním roce 1962-63 se vyskytlo několik případů žloutenky a v letech 1964-65 dokonce v našem městě řádila tyfová epidemie, onemocnělo i 5 žáků školy. Zdrojem nákazy byla voda ze studny na náměstí.

V letech 1966-67 byl do školy napojen obecní vodovod. Na podzim znovu epidemie úplavice, chybí 150 dětí. Ve školním roce 1967-68 propukla i epidemie spalniček a příušnic. V sedmdesátých letech u mnoha dětí zjištěny vady páteře, a proto do výuky zavedena zvláštní tělesná výchova. Na konci školního roku 1970-71 opět epidemie žloutenky. V roce 1974-75 mimo prohlídky chrupu i kontroly sluchu a držení těla u všech dětí. Další výskyt infekční žloutenky ve škole například v roce 1995-96. Tentýž rok chřipková epidemie a vyhlášení mimořádných prázdnin. Po povodních v záři 1997 všechny děti očkovány proti žloutence. Od roku 1997-98 zrušeny zdravotní zubní prohlídky organizované státem prostřednictvím škol.

Už od září 1945 bylo zavedeno školní stravování, zámožnější rodiče svým dětem na obědy připláceli a ostatním byly obědy hrazeny, a to tehdejším okresním městem Krnovem. Žáci dostávali ve škole i kakao a sušené mléko. O mléčných přesnídávkách jsou v kronikách zmínky i z doby pozdější. V  březnu 1947 byly vyhlášeny mimořádné uhelné prázdniny – nedostatek uhlí na topení. V březnu 1950 byla tak tuhá zima, že 14 dní se do školy nedostaly děti z okolí. Vyučování se zúčastňovalo méně než 50% žáků. Některé dojíždějící děti vstávají ve 4 hodiny ráno a domů po škole se dostávají až kolem 20. hodiny večerní. I takové informace poskytují staré kroniky naší školy.
                                         

Text a foto: Františka Tkadlečková, Taťána Hazuchová

 

Back To Top