Dne 26. dubna 2013 bylo vyhlášeno výběrové řízení na zakázku malého rozsahu „Stavební úpravy stávajícího sociálního zařízení základní školy“. Výzva a návrh smlouvy je k dispozici ve formátu PDF, viz přílohy „Výzva“ a „Návrh smlouvy„.

Lhůta pro podání nabídek poštou nebo osobně (do kanceláře hospodářky školy v pracovní dny v době od 7 do 15 hodin) nejpozději do 16. května 2013 do 11 hodin.

Zadávací dokumentaci je nutné vyzvednout u kontaktní osoby v pracovní dny, po předchozí telefonické dohodě a to nejpozději do 13. května 2013 do 11 hodin. Informace je dostupná rovněž na elektronické úřední desce pod odkazem výběrová řízení.

Karel Knapp, ředitel školy

Back To Top