skip to Main Content

Poslední týden prázdnin uletěl jako voda, za několik málo hodin začíná nový školní rok 2019/2020. Škola je připravena k zahájení! Děti se mohou těšit na příjemné a útulné prostředí. Co všechno se během prázdnin událo?

Celé dva měsíce prázdnin se opravovala střecha na nové budově školy a firma EUROTRADE IMPORT – EXPORT s.r.o. odvedla kus práce. Tímto děkujeme zřizovateli městu Město Albrechtice, které opravu střechy zařídilo, zafinancovalo a postaralo se o zdárný průběh celé akce.

Práce probíhaly i v budově školy. V šatnách došlo k výměně osvětlení a tří třídy na vyšším stupni mají nové linoleum. Žáci se mohou těšit i na příjemné posezení na chodbách, nové lavice a židle v učebnách.

Poděkování si zaslouží všichni správní zaměstnanci, kteří během prázdnin odvedli kus práce, ale také učitelé a vychovatelé. V posledním prázdninovém týdnu popustili uzdu své fantazii a snažili se vyzdobit třídy, družiny i chodby tak, abychom se ve škole cítili dobře. Připravili jsme malou ochutnávku toho, na co se můžete těšit.

Foto R. Hajná, M. Pokorný, text R. Hajná

Back To Top