Pěkné téma k vytvoření zajímavého projektu. Třeťáci tento námět uchopili po svém. Četli materiály, zapisovali , zkoumali, poslouchali, sledovali pokusy, až se jejich prázdné papírové kapky naplnily spoustou zajímavých informací. Dnes už ví, kdy se slaví Světový den vody, jakou má chuť, vůni a barvu, v jaké podobě se s ní mohou setkat a jaké pranostiky se k ní vztahují.

Jak s vodou nakládat, aby i jejich děti netrpěly žízní a nedostatkem této docela vzácné tekutiny. O vodě se naučili lidovou píseň Voděnka studená a zaposlouchali se do skladby Bedřicha Smetany Vltava. Formou pokusů zkoumali skupenství, vytvářeli duhu, pomohli květům rozvinout svá poupata. Koloběh vody v přírodě mohou sledovat přímo ve třídě na okně.

Květům rozvinout svá poupata. Koloběh vody v přírodě mohou sledovat přímo ve třídě na okně. Ze všech informací dětem vyplývá, že si vody musí vážit a podle toho se vhodně chovat. Dne 22. března oslavíme Světový den vody. Oslavenkyni popřejeme, aby její prameny nikdy nevyschly, potoky, řeky, jezera a moře byly plné života a v přírodě jí bylo vždy tak akorát.

Foto a text  Zdenka  Závodná

Back To Top