Při minulé virtuální prohlídce měl návštěvník webu možnost nahlédnout do školní jídelny. Dnes vás zveme o tři patra výš, na půdu. Ta už však dávno neslouží jako pouhé skladiště starých nepotřebných věcí. V roce 2009 se tato část školy proměnila v moderní prostory. Žáci druhého stupně se zde schází v odborných učebnách při výuce angličtiny, němčiny, fyziky či chemie. Jednu z místností rovněž využívají i děti z prvního až pátého ročníku.

Výuka ve třídě s interaktivní tabulí se u malých školáků těší velké oblibě. Nesmíme zapomenout ani na komunitní centrum. Právě zde se nastávající prvňáčci setkávají s pohádkovými hrdiny. A to ve chvílích, kdy je rodiče doprovází k zápisu do školy. Příjemné prostředí, rovněž vybavené interaktivní tabulí, množstvím notebooků, se stává dějištěm žákovských soutěží i schůzí představitelů obce a místních organizací.

Foto Karel Knapp, text Nela Akritidis Čtvrníčková

Back To Top