Kvalitní výuka – nejdůležitější kritérium při hodnocení školy. Její velmi dobrou úroveň zajišťuje aprobovaný pedagogický sbor, moderní vyučovací metody i technické vybavení školy. Zajímá vás, kde se vaše dítě každodenně učí novým dovednostem a znalostem?

Učebny výpočetní techniky

Skvělým zázemím v oblasti informačních a komunikačních technologií proslula albrechtická škola už před mnoha lety. Výuka informatiky se realizuje ve dvou učebnách.

Učebná informatiky a výpočetní techniky I…

Ty však nezejí prázdnotou ani v odpoledních hodinách. Kroužek psaní na počítači „všemi deseti“ se těší oblibě už u dětí na prvním stupni. Ti starší potom dosahují excelentních výsledků na republikových i mezinárodních soutěží psaní ZAV.

Učebna informatiky a výpočetní techniky II…

Učebna hudební a výtvarné výchovy

V neposlední řadě nezapomínáme u dětí rozvíjet pozitivní vztah k umění a kultuře. K hodinám hudební výchovy nepatří pouze teoretická znalost života a tvorby světových hudebních velikánů, ale především zpěv.

Učebna hudební výchovy…

Ten si žáci skutečně užívají. Karaoke souprava jim umožňuje interpretovat moderní songy, které znají z aktuálních hudebních žebříčků.

Učebna výtvarné výchovy…

V učebně výtvarné výchovy se zase věnují rozličným pracovním technikám.

Školní dílny

Význam práce při výuce zdůrazňoval již J. A. Komenský. Pod vedením paní učitelky Radky Žlebčíkové se žáci učí manuální zručnosti.

Učebna technických prací…

Vyrábí především výrobky ze dřeva. Rodiče pak potěší ptačí budkou, věšákem či stoličkou.

Cvičný byt a kuchyň

Vaření, pečení, smažení, zkrátka učení se běžným domácím pracím. Říkáte si, že to už tady dávno bylo? Máte pravdu. V posledních letech moderní evropské školství znovuobjevuje kouzlo praktických činností, které žáky tolik baví.

Cvičná kuchyně…

Cvičný byt a kuchyňku jsme zařídili po rekonstrukci školní jídelny. Zatím čekají na to, až se v nich žáci pořádně zabydlí.

Učebna zeměpisu

Jen těžko si lze představit učebnu zeměpisu bez atlasů, globusu a map. Ta naše je navíc vybavena zpětným projektorem, interaktivní tabulí a počítačem s připojením k internetu.

Učebna zeměpisu…

Ten žákům i učitelům umožňuje okamžitou kontrolu a doplňování informací z internetových zdrojů.

Žákovská knihovna

Jedno z mála míst, které ještě čeká na svou rekonstrukci. Každoročně přibývá nejen knih, ale k radosti učitelů také aktivních čtenářů. Po zavedení povinné četby v hodinách literatury knihovnu navštěvují především žáci vyššího stupně.

Školní knihovna…

Ani malí čtenáři však nepřijdou zkrátka. Jejich paní učitelky jim vybírají vhodné texty pro společnou četbu.

Výtvarná dílna Jaroslava Hrubého

Za roky spolupráce naší školy a pana učitele Hrubého prošly jeho dílnou stovky žáků. Někteří z nich vnímají výtvarné umění jako svého koníčka, pro jiné představuje zdroj obživy.

Výtvarná dílna pana učitele Jaroslava Hrubého…

Pod vedením Jaroslava Hrubého si děti vyzkouší nejrůznější výtvarné techniky. Kromě klasické malby a kresby se velké oblibě těší linoryt, keramika, prostorové práce a mnoho dalších.

Návod k obsluze panoramatických fotografií:

Virtuální prohlídku (rotující obrázek) lze ovládat myší nebo šipkami na klávesnici a volit tak úhel pohledu třeba i směrem nad a pod sebe. Ikonou „Celá obrazovka“ lze přepnout do celoobrazovkového režimu. Tlačítky „Plus“ a „Mínus“ lze měnit šíři pohledu. V pravé horní části obrázku je umístěno rozbalovací menu – tzv. „list panoramat“. Jeho prostřednictvím můžete provádět výběr snímků k zobrazení.

Základní škola Město Albrechtice v zobrazení zvaném „planetka“…

Planetky jsou jinou formou panoramatické fotografie. Všechny objekty se zobrazí na jednom čtvercovém snímku. Výsledek je jistě docela zajímavý.

Foto Karel Knapp, text Nela Akritidis Čtvrtníčková

Back To Top