Dne 18. dubna, u příležitosti Dne Země, uspořádala ZŠ Okružní 38 v Bruntále 19. ročník ekologické soutěže na téma „Víme, co jíme“.

Vše je připraveno, můžeme vyrazit soutěžit…

124 žáků soutěžilo ve čtyřčlenných družstvech ve dvou kategoriích. Vstupním úkolem bylo vytvoření modelu potraviny.

Lákavé…

Soupeřící družstva prokazovala své znalosti nejen z přírodopisu, matematiky, chemie, zeměpisu, angličtiny, ale také z třídění odpadů a zručnosti.

Třípatrový dort všem „chutnal“…

Naši školu reprezentovali žáci vyššího stupně. Ze 6. ročníku to byli Martina Němcová, Milan Trebulák, Marie Murová a Alexandra Šolcová. Zástupci 7. ročníku – Tomáš Kostelník, Mirka Musilová, Eliška Poláchová a Robert Schaffartzik se dokonce umístili na krásném 3. místě.

Ani osmáci nenechali nic náhodě…

Za 8. ročník bojovali Petr Kučera, Ondřej Ivánek, David Borský a Vojtěch Blažek. Žáky 9. ročníku zastoupili Pavel Hanus, Michaela Šolcová, David Gadziala a Dan Weiss.

Foto Karel Knapp a Hana Macková, text Hana Macková

Back To Top