Od poslední instalace osvětlovacích těles v okolí naší školy uplynulo stejně jako v jiných částech Města Albrechtic, například v ulicích Tyršova, Dvořákova, Palackého a Sokola Tůmy a ve vilové čtvrti, téměř třicet let.

Z dnešního pohledu již zastaralé osvětlení mělo zvýšené nároky na údržbu i vyšší spotřebu elektrické energie. Ani jeho vzhled a technický stav nebyl nejlepší.

V pondělí 19. května dokončili pracovníci dodavatelské firmy z Krnova podle pokynů našeho zřizovatele Města Město Albrechtice výměnu posledních dvou svítidel u školy za moderní lampy s možností vzdálené regulace spínání i ovládání intenzity osvětlení.

Po řadě stavebních akcí z posledních let (výměna oken v obou budovách, zhotovení fasády včetně zateplení na nové budově školy, finančně náročná realizace půdní vestavby, modernizace provozu školní jídelny, oprava střech na nové budově školy a tělocvičně, generální oprava sociálních zařízení v historické budově školy a atd.)

Jde o další příspěvek zřizovatele ve spolupráci s vedením školy k průběžnému vytváření a udržování estetického prostředí celého areálu školy i jeho nejbližšího okolí ve prospěch všech žáků a pracovníků, albrechtické veřejnosti i návštěvníků našeho města.

Foto a text Karel Knapp

Back To Top