Ani mrazivé počasí neodradilo téměř 300 návštěvníků od účasti na společenském plese, který již po šesté pořádalo SRPDŠ při ZŠ ve spolupráci se základní školou. Vyjmenovat všechny, kteří se na přípravě tradiční akce jakkoliv podíleli, by trvalo dlouho.

Bylo třeba pozvat hudbu a postavit pro ni nové školní pódium, vyřídit nezbytnou administrativu související s pořadatelstvím (zajistit propagaci, vytisknout vstupenky, předat seznam skladeb „OSA“), domluvit požární a zdravotní službu, vyzdobit sál, přestěhovat židle a stoly ze školní jídelny do velkého sálu tělocvičny, dát na ně vyžehlené ubrusy, skleničky, květiny.

Součástí plesu byla i krátká vystoupení žáků…

Neméně důležité bylo zajistit občerstvení do bufetu, získat od příznivců školy dary do tomboly, zpracovat seznam cen a vše nachystat na losování vstupenek. Práci dal také nácvik předtančení. Pro případ výpadku elektrického proudu musel být k dispozici náhradní zdroj světla. A pak už jen stačilo přivítat návštěvníky a věřit, že se na nic nezapomnělo.

Zábava je v plném proudu…

Pro vzpomínku pak natočit pár záběrů videokamerou, udělat několik fotek. No a ráno po plese zase všechno uvést do pořádku. Vše uklidit, umýt a vrátit na původní místo, odvézt zboží, které se neprodalo a celou akci vyúčtovat. Odměnou pořadatelům za jejich nemalou námahu byla spokojenost většiny návštěvníků.

Došlo i na letkis …

Ti poslední odcházeli domů až mrazivým ránem. Veškerý zisk akce bude, stejně jako v minulých letech, příjmem do pokladny SRPDŠ. A kdy bude další ples? V sobotu 2. února 2013. Hrát bude opět osvědčená kapela BT NOVA.

Foto-video Karel Knapp, text Jitka Hlaváčková

Back To Top