V posledních červnových hodinách fyziky se žáci devátých tříd pokusili cestovat naší sluneční soustavou. Ve své skupinové práci charakterizovali zvolenou planetu nebo určité vesmírné těleso, které si zvolili.

Prezentace v programu PowerPoint se jim opravdu povedly, nápady a technická zručnost jednotlivých skupin byla obdivuhodná, protože práce obsahovaly jak odborné texty, tak i obrázky planet a souhvězdí.

Po pečlivém posouzení jednotlivých prací si žáci sami vybrali ty, které se jim nejvíce líbily.

V 9. A zvítězily žákyně Martina Špalkové a Kristýna Břicháčková (prezentace dostupná ZDE), v 9. byli jako vítězové určeni Lukáš Turek a Monika Mičíková (prezentace dostupná ZDE).

Text Věra Mertová

Back To Top