K Velikonocům patří zdobení vajíček. Zajímavou techniku si vyzkoušely děti z 1. stupně pod vedením zkušené malířky paní Jarky Součkové. Ta společně se svými pomocnicemi paní Radkou Gavendovou, Marií Vitáskovou a Alenou Salabovou připravily pro děti ve výtvarné učebně worshop – malování vajíček voskovou technikou.

Všechny potřebné věci si organizátorky akce předem připravily. Děti se rozdělily do skupinek a pustily se do zdobení.  Všem šla práce od ruky a společně prožité dopoledne bylo hezkou přípravou na velikonoční svátky. Děkujeme členkám zahrádkářského spolku za přípravu celé akce.

Foto paní učitelky z 1. stupně, text Regína Hajná

Back To Top