Možná, že se teď někteří leknou. Copak nemáme velikonoční prázdniny? To jen paní učitelka z 2. třídy vymyslela pro své žáky vyučování trochu jinak. Nepotřebovali učebnice ani sešity. Stačilo pouzdro, bystrá hlava a šikovné ruce.

 

Co se dneska všechno dozvíme…

Na úvod se žáci pohodlně usadili na koberci a společně si připomněli velikonoční zvyky, tradice a pranostiky. Potom opisovali koledu podle tabule do velikonočních přáníček, které si vyrobili a vybarvili ve výtvarné a pracovní výchově.

Zdobíme perníčky…

Pak přišlo na řadu zdobení perníčků s velikonočními motivy. Poděkování si zaslouží maminka (paní Mužíková) za přípravu perníčků a cukrové polevy. Žáci se mohli plně věnovat tvořivé činnosti.

 

Vyrábíme…

Na matematiku tento den také nezapomněli. Pokoušeli se vypočítat, kolik mají celkem perníčků, když jich každý nazdobil pět. Zvládli i tento úkol. A to se učí násobky zatím jen do dvaceti.

Mazurka…

Na závěr vyučování si zazpívali písničky o jaru a zatančili taneček – mazurku. Tematický den se všem moc líbil a už se těší na další.

Foto Karmel Hošková, text Irena Santariusová

Back To Top