Žáci 2. A a 5. třídy se vydali na výlet za velikonočními zvyky do Valašského muzea v přírodě. Při procházce areálem dědiny poznávali staré zvyky, se kterými se dosud ani nesetkali. Nejdůležitější svátky křesťanství se totiž promítly i do lidové kultury.

Mohli vidět vynášení Mařeny, která symbolizuje konec zimy. Setkat se s rapačáři (klapotáři, trakačníky), což byly skupiny chlapců, které až do Bílé soboty obcházely domácnosti a jejich klepání zahánělo zlé síly a nahrazovalo zvuky zvonů.

V chalupách děti poslouchaly pěkná vypravování například o muších rájích (slaměné ozdoby zavěšené nad stoly). Poznaly a ochutnaly tradiční velikonoční pokrmy, jako byla pučálka (ve vodě máčený hrách, vařený a posléze upražený), jidáše (zatočené kynuté těsto potřené medem).

Nejvíce ale všechny zaujala ukázka pletení pomlázky, výroba velikonočních metliček a zdobení vajíček voskem.

Po návratu domů všechny čekaly velikonoční prázdniny s netradičními zážitky.

Foto Jitka Hlaváčková, Eika Kynická, text Jitka Hlaváčková

Back To Top