31. ledna 2008 uplynulo přesně devět let, kdy Mach s Šebestovou provázeli nastávající prvňáky, kteří přišli se svými rodiči, prarodiči, sourozenci na zápis do albrechtické školy. Natěšené, slavnostně naladěné děti vítaly paní učitelky Závodná a Hajná v kostýmech Macha a Šebestové v učebně hudební výchovy.

Všichni se snažili co nejlépe splnit úkoly, které si pro ně pohádkové postavičky připravily. Statečně odpovídali na jednoduché otázky, kreslili, zpívali, přednášeli, poznávali geometrické tvary a navlékali korálky. Devět let uteklo jako voda a z malých prcků se stali mladé slečny a mladí pánové. 

Ve středu 12. dubna 2017 je čekají přijímací zkoušky na střední školy. Držme jim palce, ať jsou při nich stejně optimisticky naladěni a stejně úspěšní, jak tomu bylo u zápisu do první třídy. Určitě vše zvládnou i bez kouzelného sluchátka.

Video a foto Karel Knapp, text Regína Hajná

Back To Top