V průběhu týdne od 6. do 10. března se děti ze třídy 2. A seznamovaly s projektovým vyučováním. Tématem celého týdne byla včela medonosná. Na začátku týdne si děti samy připravily pár otázek, které je zajímají. Kdo žije v úlu? Jak vypadá tělo včely? Jak vypadá jejich život? Jak mohou být včely člověku prospěšné? Odpovědi na všechny tyto otázky a ještě mnoho dalších zajímavých informací děti vyhledávaly v chytrých knihách, ve videích i v připravených materiálech.

Děti pracovaly ve skupinkách, tudíž vzájemná pomoc a podpora byla na místě. V průběhu týdne se téma včel objevilo také v jazyce českém, v matematice, pracovní výchově i čtení. Všechny nové poznatky pak skupinky zpracovaly na krásné plakáty, kterými si vyzdobily třídu. V posledních hodinách byl prostor pro prezentace a předání všech získaných informací spolužákům ve třídě. Závěrem si každý vyrobil svou včeličku v plástvi a jaro může přijít.

Foto a text Eva Sudová

Back To Top