V projektu na téma Včely pracovaly děti z 3. B celý týden, protože 20. května si připomínáme Světový den včel. Ve skupinkách shromažďovaly informace, které potom použily do svého plakátu, který během týdne neustále vylepšovaly. V jazyce českém určovaly slovní druhy z připravených vět o včelách, skloňovaly podstatná jména, časovaly slovesa, procvičovaly vyjmenovaná slova.

Ve slohu vytvořily včelí komiks. Zkusily si také naprogramovat robotickou včelku. Pomocí příkazů, které jí zadaly, musela včelka trefit do správného úlu. Ve výtvarné výchově si ji i nakreslily a naučily se o ní písničku od Z. Svěráka. Třešničkou na dortu byla páteční beseda s mladým včelařem Matyášem Kozelským ze 4. třídy.

Ten si pro ně připravil povídání o včelkách i s názornou ukázkou věcí, které včelař ke své práci potřebuje. Nechyběla ani ochutnávka medu. Maty, děkujeme, moc jsme si to užili!

Foto a text Regína Hajná

Back To Top