Vydařenou akci pro děti uspořádal 7. prosince Český svaz ochránců přírody Město Albrechtice ve spolupráci s Lesy České republiky. V parku Pod lipami se sešly všechny děti z prvního stupně základní školy.

Poznáváme stopy…

Zkušení instruktoři je poučili o zimním životě ptáků a zvířat. Zábavnou formou děti poznávaly celé lesní rodinky, pojmenovávaly samce, samici, mládě, určovaly jejich stopy, jejich příbytky a přiřazovaly vhodnou potravu.

Dobroty pro zvířátka…

Vyráběly různé jedlé ozdoby z roztopeného loje a semínek, řetězy z jablíček a mrkví. Tím vším pak nazdobily vzrostlý smrk, zazpívaly zvířátkům koledy. Nezapomněly ani na živočichy, kteří na stromek nedosáhnou a zbylé „dobroty“ nasypaly pod něj.

Pan školník pomáhá…

Pozornému oku dětí neunikla ptačí budka zavěšená vysoko nad jejich hlavami. Štěstí, že s nimi do parku přišel také pan školník a ukázal jim, jak si vyrobit krmítko ze dřeva.

Ozdobíme stromeček…

Krmítko společnými silami stloukly a odnesly do školy, aby jej mohly umístit na okno třídy a sledovat, jestli ho hladoví ptáci využijí.

Foto a text Alena Václavíková

Back To Top