Před dávnými a dávnými časy v jedné daleké zemi se odehrál tento příběh….“ Touto větou přenesl diváky do děje vypravěč Ekrik. Společně se svými spolužáky je provázel biblickým příběhem. Cestou k Betlému měli možnost vyslechnout zpěv koled z úst pastýřů, muzikantů, obyčejných vesničanů, ale také králů, kteří putovali až z dalekého Egypta.  Poté, co andělé zvěstovali novinu o narození Ježíše, všichni spěchali za světlem hvězdy, která je dovedla ke Spasiteli. Nesli mu dary a radostně opěvovali jeho zrození.

Malí divadelníci závěrem přidali básničky a všem popřáli veselé Vánoce. Po vyčerpávajícím výkonu si dopoledne jen tak užívali. Obdarovali se dárky, povídali si a hráli rozmanité hry. Vánoční besídka se opravdu povedla. Uvidíme, čím nás čtvrťáci okouzlí příště.

Foto Erika Kynická, Hana Škrochová, text Alena Václavíková

Back To Top