V předvánočním čase se také hodiny angličtiny nesly ve vánočním duchu. Slovní zásobu si žáci obohatili o pojmy spojené s nejoblíbenějším svátkem ze všech, kterým jsou právě Vánoce, ať už u nás nebo v anglicky mluvících zemích.

Nadšení dětí z nadcházejících svátků bylo patrné na první pohled, proto byly velmi rády, když měly možnost dozvědět se něco o tom, jak se slaví Vánoce v Anglii a USA.

K mému velkému překvapení si je většina dětí velmi dobře vědoma, že naše tradice se od těch v anglicky mluvících zemích liší a dokázaly tyto rozdíly popsat a vysvětlit.

Také jsme si zazpívali anglické koledy, pustili si krátkou pohádku v anglickém jazyce, děti si vybarvily vánočně laděné obrázky a popisovaly je (samozřejmě anglicky). V neposlední řadě luštily vánoční kvízy. Myslím, že nebudu mluvit jen za sebe, když řeknu, že jsme si tyto hodiny angličtiny provoněné vánoční atmosférou všichni velice užili.

Foto a text Jana Samli

Back To Top