Tak jako všechny děti i my se těšíme na dárky. Čas nám rychle ubíhá, poněvadž se vůbec nenudíme.

Práce s hlínou nás baví…

Advent jsme začali výrobou dárků pro své blízké v dílně u pana Hrubého a nácvikem tanečního vystoupení. Vyrábíme vánoční ozdoby, vyprávíme si o tradicích Vánoc.

Soutěžíme v počítání…

Učení ovšem nezanedbáváme, zpestřujeme si ho prací na počítači, která nás baví. Hledáme informace do vlastivědy a přírodovědy, procvičujeme český jazyk i matematiku.

Veselé vánoční hody…

Hudební doprovod ke koledám se učíme na hrací trubky bobotubes.

Zpracováváme těsto na perníčky…

Pro naše mlsné jazýčky jsme si napekli perníčky a pěkně je nazdobili. Spolužáci ze 4. A nás pozvali na pohádku o Ježíškovi, kterou nás pobavili. Ještě odneseme do lesa zvířátkům nadílku a hurá na prázdniny.

Foto i text Ludmila Grčková a 4. B

Back To Top