Asi se ptáte – proč v jídelně? Jen pamětníci si možná vzpomenou, že dříve byla pro tělesnou výchovu využívána část stávající školní jídelny v suterénu staré budovy. Takto vypadala původní tělocvična. Pak byly k dispozici prostory, kde nyní působí oddělení školní družiny a žáci docházeli i do tělocvičny u zemědělské školy. Změna nastala v r. 1996, kdy u školy vyrostl tělovýchovný areál.

Současní žáci si dnes tělocvik asi už nedovedou představit bez dostatečného prostorového i sportovního vybavení. Převážně gymnastice slouží malý sál. Velká tělocvična je zázemím pro míčové hry – přehazovanou, vybíjenou, volejbal, košíkovou, házenou, sálovou kopanou, ale i badminton či florbal.  Areál ožívá mimoškolními sportovními aktivitami v odpoledních hodinách nebo různými tělovýchovnými soutěžemi také o víkendech.

Menší i větší sál se stávají často dějištěm i kulturních akcí, jakými jsou například divadelní představení, výchovné koncerty či předtaneční kurz pro žáky školy nebo společenský ples pro jejich rodiče. Hodiny tělesné výchovy na 1. stupni zpestřujeme dětem plaveckým výcvikem, bruslením nebo třeba mezitřídními turnaji.

V jednom z nich, a to v přehazované, zápolili žáci 3. a 4. B třídy. Mladší třeťáci nakonec vyhráli v kategorii děvčat i chlapců. Blahopřejeme! Čtvrťáci budou muset pilně trénovat, aby jim porážku při odvetě oplatili.  Později si holky i kluci z obou tříd mohli porovnat své „bruslařské umění“ na Zimním stadiónu v Krnově.

Foto a text Dagmar Vopelková, Taťána Hazuchová, třídní učitelky

Back To Top