Je pátek 10. srpna. Den k převzetí díla „Stavební úpravy a modernizace ZŠ Město Albrechtice – kuchyň a jídelna. Po čtyřech měsících a pár dnech tak končí stavební práce prováděné firmou Ekotempo Krnov. Ke slovu se po krátké dovolené dostávají opět pracovnice školní jídelny a pan školník.

Kontrola funkčnosti vybavení modernizované kuchyně…

V průběhu týdne přestěhovali zpět stoly a židle, talíře, příbory, nádobí… Odbornými pracovníky byla ukončena instalace původního i zcela nového vybavení – konvektomatů, kotlů, dřezů, myčky nádobí, zkoušela se vzduchotechnika.

Úpravami prošly i stravovací prostory…

Nemá smysl popisovat to, co je zřejmé z připojených fotografií. Součástí předání díla bylo také seznámení pracovnic s obsluhou nových technologií, poučení o povinnosti dodržovat provozní a bezpečnostní předpisy. Kolaudace je plánována na úterý 28. srpna 2012.

U výdejních okének…

Obědy začnou být vydávány první den školního roku 2012-2013. Na stejný den je naplánován „Den otevřených dveří ve školní jídelně“. Zájemci z řad zastupitelů města, rodičů, žáků a široké veřejnosti si mohou provoz prohlédnout v době od 15 do 16.30, vstup bočním vchodem od nemocnice.

Odtud se bude jídlo vydávat…

Uběhlo více jak dvanáct let od záměru zrekonstruovat a zásadně zmodernizovat provoz školní kuchyně a jídelny. Konečně je vše hotovo. Poděkování si zaslouží všichni, kteří se jakkoliv zasloužili o proměnu zastaralého stravovacího zařízení v moderní provoz. Nezbývá než si popřát. Dobrou chuť…

Foto a text Karel Knapp

Back To Top