Že už plaveme, není úplně přesné. Třeťáci plavou zase a my druháci jsme teprve začali. Ale už jsme někteří ve zdatných plavcích. Další skupina, pokročilí, je v o něco menší hloubce a pak je nás pár, kteří se teprve učíme s vodou kamarádit. Byly i slzičky strachu, ale velkou snahou všech paní učitelek i ty nakonec zmizely!

Celá lekce začala seznámením se s prostředím bazénu, pak podrobným výčtem pravidel a poučením o bezpečnosti učitelkami plavání. Potom se konečně naskákalo do bazénu.  Následovalo rozdělení do skupin dle plavecké úrovně a zase hraní. Více se už do první hodiny nevešlo. Na další lekci již začne skutečné učení. Zdatní budou zkoušet různé styly plavání, pokročilí zdokonalí svou techniku a začátečníci se naučí důvěřovat vodě a možná i splývat.

Foto a text Vladimíra Dudková

Back To Top