I dětem z 1. B se podařilo získat Slabikář. Ve školní knihovně společně ve skupinkách plnily úkoly, které si pro ně připravila paní učitelka, aby se ujistila, že si ho opravdu zaslouží. Musely správně poskládat podle obrázků dvě pohádky, složit slova, najít správně slabiku a obrázek, zarecitovat básničku a přečíst slova.

Všem skupinkám se práce dařila a paní učitelka jim Slabikáře mohla předat. Slavnostní den zakončili prvňáčci přípitkem, aby se jim z první knížky dobře četlo. Sladký dáreček od maminky Jany Muroňové udělal dětem také radost. Pak už se jen četlo, četlo a četlo…

Foto Hana Škrochová, text Regína Hajná

Back To Top