Téměř všichni zaměstnanci školy i jejich rodinní příslušníci se dobrovolně a zcela nezištně zapojili do přípravy školního plesu, který se konal v pátek 19. ledna 2007. Tradice společenských akcí pořádaných školou a sdružením přátel rodičů byla po více jak dvaceti letech obnovena. I. společenský ples podpořili rodiče, členové školské rady i místní podnikatelé, kteří do tomboly přispěli hodnotnými dary. Je dobře, že se na přípravách podíleli také žáci školy. Veškerý zisk z plesu je příjmem do pokladny SRPDŠ. Děkujeme všem, kteří nás jakkoliv podpořili.

Foto Milan Pokorný, text a foto z videozáznamu K. Knapp

Hraje BT NOVA  z Krnova ...
Válíme

Back To Top