Zlatý list je přírodovědná soutěž pořádaná Českým svazem ochránců přírody. Setkávají se zde děti s hlubším zájmem o přírodu a mohou si porovnat a prověřit své znalosti. V pondělí 11. května se sešlo téměř 300 dětí z Moravskoslezského kraje v Břidličné, kde proběhlo krajské kolo této soutěže. Naše děti se pečlivě připravovaly pod vedením paní Tupé v odpoledním kroužku Ekologie.

Šesťačky sbírají body…

Šestičlenná družstva byla rozdělena do dvou tříčlenných hlídek. Na stanovištích soutěžní stezky čekali na děti odborníci z lesů ČR, dále z oblasti včelařství, ornitologie, botaniky, myslivosti a ochrany přírody. Děti plnily úkoly zaměřené na letouny, chráněné druhy živočichů, hmyz a mikroskopování.

Sedmáci v akci…

Nedílnou součástí Zlatého listu je každoročně zajímavý doprovodný program. Na školním dvoře bojovali šermíři, pracovali zde umělečtí kováři. Na louce před školou předváděli svůj psí výcvik kynologové. Jako překvapení přivezli ošetřovatelé ze Zoo v Olomouci surikatu, kterou si mohly děti pohladit. Šikovní dobrovolníci si mohli v dílnách vyrobit čmelákovník.

Druháčci obsadili 3. místo…

Odpoledne byly body všech hlídek sečteny a následovalo vyhlášení výsledků. V kategorii nejmladších žáků (1. – 3. třída) naši školu reprezentovali druháci paní učitelky Vlaďky Dudkové, která jim také pomáhala s přípravou. Družstvo ve složení Samantha Anna Kaňa, Berenika Galušková, Markéta Holubová, Tobiáš Moravec, Radek Tupý a Filip Konečný získali krásné 3. místo. Pouhá čtvrtina bodu je dělila od místa druhého.

Šesťačky vybojovaly 2. místo…

Kategorie mladších žáků (4. – 6. třída) byla rekordně zastoupena celkem 23 družstvy. Náš tým ve složení Klára Gebauerová, Julie Kropáčová, Simona Hulová, Eliška Hajná, Markéta Kociánová a Hana Vaculová vybojoval úžasné 2. místo. Trojice Eliška, Markéta a Hanka získala největší počet bodů ze všech hlídek.

Sedmáci skončili na 7. místě…

V kategorii nejstarších žáků (7. – 9. třída) soutěžila za naši školu dvě družstva. Sedmáci ve složení Jirka Mlčoušek, Anna Veselá, Tereza Kubaláková, Adéla Turková, Tereza Lovásová a Natálie Bučková se umístili na místě sedmém.

4. místo pro deváťáky…

Mirka Musilová, Petra Kociánová, Tomáš Kostelník, Jan Turek, Pavel Síkora a Robert Schaffartzik, všichni z 9. A, obsadili místo čtvrté.

Všem děkujeme za pečlivou přípravu a úspěšnou reprezentaci školy!

Foto a text Miroslava Tupá

Back To Top